Blended learning in Hogeschool Utrecht

Leven Lang Leren en het concept van blended learning hebben op Hogeschool Utrecht de didactische onderwijsaanpak veranderd. De focus ligt nu op blended learning, waardoor er minder face to face bijeenkomsten zijn. Maar die bijeenkomsten zijn wel intensiever en belangrijker geworden.

Waarom blended learning

De samenleving is veranderd en daarom verandert het onderwijs mee. De leercontext voor studenten en docenten in de 21e eeuw is nu eenmaal anders dan de context toen het onderwijssysteem werd gebouwd. Studenten, docenten en het beroepenveld stellen andere verwachtingen en eisen aan de leerprestaties.

Wijzigingen of mogelijke wijzigingen in de Nederlandse educatieve wetgeving vragen aan een hogeschool om creatieve oplossingen. Het concept van Leven Lang Leren stelt andere eisen en geeft nieuwe mogelijkheden. Hogescholen moeten voorbereid zijn op eisen van flexibiliteit, zowel in programma’s als in de leeromgeving. En ze moeten onderwijs bieden aan studenten van 17 tot 67 jaar oud.

Kwaliteit face to face onderwijs

Verhoging van de kwaliteit van face to face onderwijs is voor Hogeschool Utrecht een belangrijk doel. Docenten zijn experts en worden 4schaarser, zodat zij de tijd dat ze beschikbaar zijn voor de studenten moeten optimaliseren. Daarom wordt Blooms taxonomie omgekeerd en wordtin de klas zo weinig mogelijk tijd besteed aan herinneren, begrip en toepassing. De docent concentreert zich daarentegen op analyse, evaluatie en creatie. In de face to face bijeenkomsten construeren studenten gezamenlijk kennis en leren ze verdiept. Blended learning is geen doel op zich, maar onvermijdelijk om het effect van de face to face bijeenkomsten te verhogen.
De implementatie van blended learning in Hogeschool  Utrecht is georganiseerd als een project. Het project is gestart in het deeltijd- en postinitieel onderwijs. In de Faculteiten Educatie en Communicatie&Journalistiek worden ook al de voltijdstudies blended ontworpen.

Didactische vertrekpunt

Wanneer docenten hun modulen gaan herontwerpen, is het belangrijk dat zij de motivatie voor het project delen. Het gaat niet om het uitvoeren van meer technologie in het onderwijs, maar om de kwaliteit van face to face onderwijstijd, dus om het verbeteren van de didactische aanpak.
Ontwerpers zijn daarom nooit als individu verantwoordelijk voor hun modulen. Herontwerpen begint altijd binnen het programmateam (zoals een vakgroep of een leerlijn). Het team beslist over het curriculum, de generieke lay out van de modulen, de (digitale) tools die nodig zijn en wie wat gaat doen.

In deze context brengen we de docenten in hun kracht om hun modulen te herontwerpen tot blended onderwijs. Door de course builder te gebruiken kunnen ze dit zelf doen en slagen zij er in relatief korte tijd in hun modules blended te maken. Voor het concept van Leven Lang Leren biedt dit ongekende mogelijkheden.

Hans van Bergen, Senior Adviseur Onderwijs en ICT Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie

hans