Blended learning

Het innovatieve onderwijsarrangement blended learning berust op vier leeromgevingen: klassikale sessies (face-to-face bijeenkomsten), door de opleider ondersteunde leerteam bijeenkomsten, een digitale omgeving en activiteiten op de werkplek. De pedagogische aanpak van de ontwerper is leidend in de functionaliteit van het platform.

Het didactisch concept van blended learning  berust op vier leeromgevingen

  • klassikale bijeenkomsten2
  • door de opleider ondersteunde leerteambijeenkomsten
  • een digitale leeromgeving
  • activiteiten op de werkplek

De digitale leeromgeving is de organisator van het leerproces.

Creblz legt de nadruk op gepersonaliseerd leren, waarbij de lerende meer autonomie krijgt in de vormgeving van zijn leerproces. Er is aandacht voor verschillen in zijn leervoorkeuren, studietempo, profilering en inhoudelijke accenten. Nieuwe cursusmaterialen zijn beschikbaar via het internet met als gevolg dat het leren al begint voordat het onderwijs start. Opleiders besteden in face-to-face bijeenkomsten minder tijd aan basiskennis en leggen de focus op verdiepend leren en begeleiding van lerenden. Daarmee verhogen zij de kwaliteit van hun onderwijs.

Eurekos kan worden ingericht met leeractiviteiten passend bij de verschillende leervoorkeuren van lerenden (Ruijters 2006). Wanneer ontwerpers van cursussen zich bewust zijn van de complexiteit van leren en van verschillen in leerstijlen, zijn zij beter in staat om te gaan met verschillen.

Creblz beschouwt het leren in leerteams als een cruciale succesfactor.