Kennisbank

Publicaties

  • Bergen, H. van, Bogaart, T. van den, Kant, H. van de & Koot, J. (2014). Didactisch concept blendedlearning Faculteit Educatie. Ontwikkeldocument. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
  • Biggs, J. (n.d.) Aligning teaching for constructing learning.
  • Dekker, S. (2014) Verslag werkbezoek Ontario en Massachusetts: Wat kunnen we leren?Den Haag: ministerie van OCW.
  • Personaliseren:http://www.kennisnet.nl/themas/personaliseren.
  • Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: Onderwijsraad.
  • Rubens, W. (2013). E-learning. Trends en ontwikkelingen. Middelbeers: Uitgeverij InnoDoks
  • Snoek, M. (2014). Developing teacher leadershipandits impact in schools. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • Thijs, A., Fisser, P. & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.
  • Voogt, J. &ParejaRoblin, N. (2010). 21st century skills. Discussienota. Enschede: Universiteit Twente.
  • Ministerie van OCW (2014). Kamerbrief Leven Lang Leren. Den Haag: OCW.
  • Ruijters, M. (2006). Liefde voor leren.Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Deventer: Kluwer.
  •  http://doorbraakonderwijsenict.nl/nieuws/detail/eindrapportage-opbrengsten-publiek-private-tafels-gepubliceerd.
  • blog van Paul Kirchner over peer teaching: http://onderzoekonderwijs.net/2014/11/06/de-kunst-van-elkaar-doceren/

Websites