Blended learning

Blended learning is gebaseerd op een samenspel van vier leeromgevingen: klassikale sessies, leerteams, digitale middelen en activiteiten in de fysieke leer- of werkomgeving.

Eurekos ondersteunt deze educatieve activiteiten met een mix van digitale tools en mogelijkheden tot samenwerking met de nadruk op gepersonaliseerd leren. De lerende krijgt autonomie over de vormgeving van zijn of haar eigen leerproces. Daarbij spelen verschillende facetten van leren een rol: leerstijlen- en leervoorkeuren, studietempo, profilering en inhoudelijke accenten.

Social hub
Wat Eurekos uniek maakt is de mogelijkheid om formeel en informeel leren te integreren met behulp van sociale media. Het delen van kennis via Twitter, Facebook of LinkedIn is met de social hub eenvoudig te realiseren. Het bouwen van social community’s binnen de leeromgeving wordt zo een fluitje van een cent.

Daarmee doorbreekt Eurekos de barrières van traditionele leersystemen. Gebruikers kunnen in de social hub actief deelnemen aan leeractiviteiten, zonder ingelogd te zijn op Eurekos. Andersom is het mogelijk om binnen Eurekos externe informatiebronnen op te nemen of vanuit het programma kennis te delen op sociale media zonder de leeromgeving te verlaten.

Toegevoegde waarde

Anticiperen op gebruikerswensen

Creblz International anticipeert op de gebruikerswensen en behoeften:

  • Verzamelen van gebruikerswensen en -behoeften;
  • Benutten van ervaringen van gebruikers om de dienstverlening aan hen te verbeteren;
  • Gebruikers inzetten als implementeerders;
  • Werken met kleine productieteams volgens TPACK (Koehler & Mishra, 2009[1]);
  • Inrichten van een gebruikerspanel.

Onderzoek van de Standish Group (1998)[2] wijst uit dat actieve en hoge betrokkenheid van gebruikers essentieel is voor een succesvolle implementatie.

De gebruikerswensen en -behoeften worden binnen het budget van opdrachtgever opgenomen in onze roadmap.

[1] Koehler, M. J.,  & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?

  Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

[2] Standish Group (1998). CHAOS report. Boston: Standish Group.