Didactische visie Creblz International

De leeromgeving is een sociale leeromgeving

Ons platform Eurekos is een sociale leeromgeving, waarbij de cursist in staat is op zijn niveau tot metacognitie (besef van wijze van kennisverwerving) te komen. Hargreaves[1] (2006) noemt dat deep learning. Om dit te bereiken moet een online leeromgeving mogelijk maken dat de gebruiker van individueel leren, samen leren (groepssessies en direct contact e-coach) tot deep learning komt. Dat blijkt de effectieve aanpak te zijn om persoonlijke doelen te bereiken. Daarbij is de beschikbaarheid van voldoende rijke middelen essentieel. Eurekos biedt de mogelijkheid na de diagnose bij het passende aanbod te komen. Hier vindt de cursist leerinhouden, films, video’s en ziet wie zijn coach en groepsgenoten zijn (forum, community’s). Ook kan hij vanuit Eurekos direct contact maken met zowel leden binnen als buiten de online leeromgeving (maatwerk). En met andere cursisten (sociale context). Op die manier kan hij zijn kennis in een breder verband brengen en plaatst hij de kennis in zijn context. Ook kan hij zijn kennis naar de ander overbrengen, zodat die kennis verinnerlijkt (hoogste vorm van leren). Een cursist heeft alleen direct invloed op zijn eigen gedrag, houding, kennis en vaardigheden. Daarom is het zinvol om digitale interventies te richten op deze veranderingen. Daarbij is het ook effectief om een sociale context te creëren. Binnen de community’s kan de deelnemer beoordelen of hij zijn leerdoelen behaalt en op basis van de feedback en de feed forward zijn professionele ontwikkeling monitoren. Ook kan de deelnemer  op basis van de formatieve toetsen bepalen of hij op gaat voor de summatieve toets.

 

Toekomstvisie blended learning

De online leeromgeving van de toekomst is flexibel en persoonlijk (SURFnet, 2015[1]). De online leeromgeving sluit aan bij leerbehoeften en -wensen van cursisten en professionals, die los van tijd en locatie, snel en gemakkelijk toegang tot informatie en materialen willen hebben. Dit vraagt veel van de ICT-infrastructuur en stelt hoge eisen aan performance, beveiliging en beheer.

Technologie evolueert snel, vooral vanuit een educatief perspectief, omdat het gebruik ervan door de enorme gemeenschap van lerenden hoog is.

De online leeromgeving is een dynamische, interconnected en voortdurend veranderende gemeenschap van lerenden, begeleiders, tools en content. 

Technologie wordt steeds verder gepersonaliseerd.

Mensen gebruiken die overal en altijd. Ze dragen die bij zich en aanvaarden technologie in hun privé-en beroepsleven.

Technologie raakt steeds meer geïntegreerd.

Het is steeds gewoner om te werken met interfaces. Technologie maakt ons werk gemakkelijker.
De meeste services werken aan de hand van een wachtwoordverificatie, waardoor het ook mogelijk wordt om te personaliseren binnen de context van opleiden en trainen.

Technologie wordt steeds gemakkelijker om te gebruiken.
Een van de meest diepgaande invloeden van de laatste jaren is de manier waarop de sociale media de communicatie tussen mensen hebben veranderd. Technologie ondersteunt het leerproces, waarbij sociale media, samenwerking en communicatie zijn geïntegreerd zoals in Eurekos.