Over ons

Creblz International is een Value Added Reseller van Eurekos LMS

Bereikbaarheid is de sleutel. Wij werken met directe, korte lijnen en één aanspreekpunt.

Wij bieden effectieve begeleiding en ondersteuning op de werkvloer aan uw mensen die Eurekos implementeren en daarbinnen ontwerpen.

Wij hebben kennis van en ervaring met de implementatie in complexe organisaties.

Wij doen dat met een toegewijd, vakkundig en opdrachtgevergericht kernteam dat beschikt over specifieke kennis van blended leeromgevingen en de techniek die daarbij komt kijken. Zowel de onderwijskundige, projectmatige als technologische kennis en ervaring zijn geborgd.

Wij passen beproefde methodes toe, zoals het gebruikerspanel, het organiseren van flash workshops, het begeleiden van veranderingen volgens de ADKAR-methode (benader de organisatie als geheel), het deel uitmaken van de projectleiding en het werken volgens een Agile aanpak[1].

Creblz International heeft bij een van haar opdrachtgevers met deze aanpak in twee jaar tijd meer dan 700 trainingen helpen ontwikkelen.

Methodiek

  • Creblz International biedt de juiste training om onze online leeromgeving Eurekos optimaal te laten gebruiken.
  • Wij baseren ons op visiedocumenten van de organisatie.
  • Wij trainen en leiden op binnen de visie en concepten van de opdrachtgever; afgestemd op de onderwijsvraag van de cursisten.
  • Functioneel beheerders en ontwerpers worden door ons professioneel getraind in een train de trainer aanpak, in een mix van face-to-face (gemeenschappelijk leren), werken in community (samen leren) en zelfstudie (individueel leren). De ontwerpers hebben daardoor de regie bij de ontwikkeling van de cursussen.
  • Wij bieden handreikingen voor trainers en cursisten om te leren werken met de online leeromgeving. Bij nieuwe releases maken wij handreikingen voor functioneel beheerders, ontwerpers, trainers en cursisten.
  • Interactieve tools in Eurekos bevatten een grote variatie aan formatieve toetsen en feedback.
  • Eurekos functioneert als een sociale omgeving, waarin cursisten communiceren om hun leerdoelen te behalen. Community’s kunnen opgezet worden voor ontwerpers, key users, cursisten. Ook interdisciplinair.
  • Community’s kunnen ook gevormd worden door deelnemers onderling. De online leeromgeving faciliteert dan peer learning, waardoor cursisten meer de regie nemen over hun professionele ontwikkeling.
  • In de voorbereiding geven wij presentaties voor het management en stafdiensten, rond de door ons gehanteerde aanpak. Wij voeren tijdens de implementatie evaluaties uit om de trainingen te optimaliseren.